PERSONUPPGIFTS- OCH INTEGRITETSPOLICY

Version 1.0 av 2021-04-06

Inledning: Definition av de termer som används i integritetspolicyn

Vi avser vidare:

 • «Med personuppgift»: avses «all slags uppgift som gäller en fysisk person som identifieras eller kan identifieras, direkt eller indirekt, med ett nummer eller ett eller flera andra element som är unika för personen i fråga», i enlighet med dataskyddsförordningen av den 6 januari 1978.
 • «Sajten/Webbplatsen» eller «Tjänsten»: webbplatsen green-acres.com och dess lokala varianter (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr, etc.) samt allt innehåll.
 • «Utgivaren» eller «Vi»: Realist S.A.S, fysisk eller juridisk person som ansvarar för tjänstens utgivning och innehåll.
 • «Användaren» eller «Du»: internetanvändare som besöker och använder tjänsten eller fastighetsbyrå eller privatperson som registrerat sig på den.
Föreliggande Personuppgifts- och integritetspolicy erbjuds av webbplatsens utgivare. Användare av webbplatsen uppmanas att noga läsa igenom, skriva ut och/eller spara den på varaktigt vis. Användaren har tagit del av Policyn och godkänner den helt utan förbehåll.

Article 1 - Inledning och Integritetspolicyns syfte

Syftet med föreliggande avtal är att informera dig om tjänstens ålägganden vad gäller din integritet och de personuppgifter som samlas in och behandlas när du använder tjänsten.

Det är viktigt att du läser igenom Integritetspolicyn för att förstå varför och hur vi använder oss av dina personuppgifter.

När du registrerar dig på tjänsten går du med på att lämna sanningsenliga uppgifter om dig själv. Förmedling av falsk information är förbjuden enligt de Allmänna användar- och försäljningsvillkoren på tjänsten.

Observera att denna Integritetspolicy när som helst kan komma att ändras och kompletteras, i synnerhet för att anpassas till eventuella ändringar gällande lagen, regler, rättsliga sammanhang eller den tekniska utvecklingen. I förekommande fall anges datum för uppdateringen tydligt.

Du omfattas av dessa ändringar så snart de finns online och vi uppmuntrar dig därför att regelbundet kolla Integritetspolicyn och se om några ändringar gjorts.

Du finner även en beskrivning av dina rättigheter avseende integritet och hur du skyddas av lagen.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du vill göra dina rättigheter gällande enligt paragraf 10 i föreliggande Integritetspolicy, kan du skicka e-post till oss på : marketing@green-acres.com eller brev till följande adress: Realist - green-acres - Hantering av personuppgifter, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France.

Article 2 - Juridisk information, personuppgifter och syftet med webbplatsen

Information om insamling och hantering av personuppgifter (policy och deklaration) finns i sajtens Personuppgifts- och integritetspolicy.
Definitionen av sajtens syfte lyder: "En webbplats med fastighetsannonser som förmedlar kontakt mellan besökare och professionella eller privata säljare".

Tjänsten ägs av Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - France - SAS med ett kapital på 1 000 000 € - RSC Paris 453 785 156 - Europeiskt VAT-nummer: FR56453785156

Härmed anges att tjänstens namn, green-acres, måste omnämnas i all eventuell korrespondens.

Utgivare & redaktionsansvarig: Benoît Galy, i egenskap av ordförande för företaget Realist S.A.S.

Värd: OVH, SAS med ett kapital på 10 069 020 € , RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 , APE-kod 2620Z , VAT-nummer: FR 22 424 761 419 , Huvudkontor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Article 3 - Uppgifter som samlas in på webbplatsen

Av tjänsten insamlade och därefter behandlade uppgifter är de som du frivilligt tillhandahåller när du fyller i de olika formulären på tjänsten. Inför vissa ingrepp och förfaranden kan du behöva skicka uppgifter om dig till tredje part via deras tjänst, i synnerhet då du erlägger betalning. Vi har inte tillgång till dessa uppgifter, då insamling och hantering av dem helt lyder under respektive partners egna villkor. Vi råder dig att läsa deras villkor innan du lämnar dina personuppgifter.

Din IP-adress (det nummer som används som din dators adress på internet) samlas in automatiskt. Du informeras härmed om att tjänsten kan använda sig av en automatisk spårningsprocess (cookie) som du kan förhindra genom att ändra vissa inställningar på din webbläsare, vilket förklaras i de allmänna villkoren för sajten.

I allmänhet har du möjlighet att besöka sajten green-acres.com och dess lokala varianter utan att ange dina personuppgifter. I vilket fall som helst har du ingen skyldighet att ange sådana uppgifter. Om du vägrar kan det dock hända att du inte får tillgång till viss information eller vissa tjänster.

Vi samlar även in, använder och delar aggregerade data som statistiskt och demografiskt underlag, oavsett vilket syftet är. De aggregerade uppgifterna kan komma från dina personuppgifter men berörs som sådana inte av lagen, eftersom de inte direkt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel aggregera data om din användning för att beräkna hur många procent av besökarna som utnyttjar en viss funktion på sajten.

För att förbättra innehållet och servicen använder sig tjänsten av analystjänsten Google Analytics. Google Analytics spårar inte dina surfvanor på tredje parts tjänst. De uppgifter om dig som Google Analytics har tillgång till innehåller inga personliga uppgifter om dig.

Vi samlar inte in några så kallade "känsliga" uppgifter.

De kontaktuppgifter som webbplatsanvändarna lämnat kommer att sparas i enlighet med dataskyddsförordningen av den 6 januari 1978. I enlighet med den senare har de rätt till åtkomst, borttagande, ändringar eller rättelser av uppgifter de lämnat. För det behöver de bara skicka ett e-postmeddelande till följande adress: marketing@green-acres.com, eller vanligt brev till Realist - green-acres - Hantering av personuppgifter, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France.

Utgivarens insamlande av användarnas personuppgifter kräver inte någon deklaration hos CNIL (Statliga kommissionen för informationsteknologi och friheter), men utgivaren har likväl lämnat en deklaration hos CNIL, när det varit nödvändigt, under numret 1051448.

Article 4 - Ansvarig databehandlares identitet

Ansvarig för hantering är företaget Realist S.A.S med säte på följande adress: 100 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris - France.

Article 5 - Syftet med insamlade uppgifter

De uppgifter som är obligatoriska i tjänstens formulär krävs för att du ska få tillgång till tjänstens alla funktioner, och i synnerhet till ingrepp i innehållet som erbjuds på den.
Tjänsten kan komma att samla in och behandla användarnas personuppgifter:

 1. I syfte att förmedla information eller service som de prenumererar på, i synnerhet: kontaktupprättande mellan besökare och kontaktade byråer/privata säljare, personlig söksida, personlig medlemssida, e-postnotifieringar som motsvarar fastighetssökningen.
 2. I syfte att samla in uppgifter som hjälper oss att förbättra vår service, våra produkter och funktioner (i synnerhet användningen av cookies).
 3. För att kunna skicka: kontaktuppgifter för byråer/privatpersoner som kontaktas av besökare, kontaktuppgifter för besökare som är intresserade av dina objekt å en byrå/privat säljares vägnar, e-postnotifieringar för ditt objektsökande, notifieringar om ditt konto samt mer sällan nyhetsbrev som kan tänkas intressera dig.

Article 6 Mottagare och användning av insamlade uppgifter

De uppgifter som vi samlar in behandlas för att kunna genomföra vissa ingrepp på tjänstens innehåll.

Du måste räkna med att få e-postmeddelanden från vår tjänst, i synnerhet inom ramen för kontaktupprättande besökare/säljare eller med de nyhetsbrev som du accepterat. Du kan begära att inte längre få e-post genom att klicka på en särskild länk som finns i varje erhållet e-postmeddelande. Om du inte har möjlighet att göra det kan du kontakta oss på adressen marketing@green-acres.com där vi hjälper dig med förfarandet.

Endast Realist S.A.S står som mottagare av dina personuppgifter. Dessa vidarebefordras aldrig till tredje part, oavsett vilka underleverantörer Realist S.A.S anlitar. Varken Realist S.A.S eller dennes underleverantörer kommer att bedriva handel med besökares och användares personuppgifter.

Dina personuppgifter kan delas med nedanstående parter för det ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Vi kräver att varje tredje part garanterar att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagenligt vis. Vi tillåter inte att våra tredje parts-leverantörer använder sig av dina personuppgifter.

Article 7 - Rättslig grund för uppgiftshantering

I enlighet med Dataskyddsförordningen behandlar Realist S.A.S endast personuppgifter i följande fall:

 1. om du gett din tillåtelse;
 2. om enkontraktbunden skyldighet föreligger (ett kontrakt mellan Realist S.A.S och dig);
 3. för att efterlyda en lagenlig skyldighet (i enlighet med EU:s lagstiftning eller nationell lag).

Article 8 - Datasäkerhet

Du informeras härmed om att dina personuppgifter kan avslöjas om så krävs för att följa lagen, andra regler eller efter ett beslut av behörig myndighet eller laglig instans, eller om det visar sig nödvändigt för att utgivaren ska kunna bevara sina rättigheter och intressen.

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används, ändras, avslöjas eller läses utan tillåtelse. Dessutom finns en väl definierad och nedtecknad säkerhetsprocedur för åtkomst till dina personuppgifter.

Article 9 - Förvaringsperiod för uppgifter

Personuppgifterna lagras hos tjänstens värd vars kontaktuppgifter finns i paragraf 2 i föreliggande Integritetspolicy och behålls bara så länge som anses absolut nödvändigt för ovan nämnda syfte, men aldrig längre än 36 månader. Därefter behålls de enbart för statistiska ändamål och kommer inte vidare att på något sätt behandlas eller användas.

Article 10 - Behöriga tjänsteleverantörer och överföring till tredje land inom Europeiska unionen

Realist S.A.S informerar dig om att behöriga tjänsteleverantörer används för att underlätta insamlande och behandling av de uppgifter som du angett. Dessa tjänsteleverantörer befinner sig uteslutande inom EU eller i Storbritannien eller Schweiz.

Realist S.A.S har i förväg försäkrat sig om att tjänsteleverantörerna garanterar att de kommer att respektera de strikta integritetsreglerna, användarvillkoren och personuppgiftshanteringen. Dessa tjänsteleverantörer lyder också under Dataskyddsförordningen.

Article 11 - Dataskyddsförordningen

I enlighet med gällande lagstiftning om personuppgiftsskydd har du möjligheten att utöva nedan detaljerade rättigheter genom att, som det står i paragraf 1 i Integritetspolicyn, skriva till oss på postadressen som står överst (Realist - green-acres - Hantering av personuppgifter, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France) eller genom att skicka mejl till marketing@green-acres.com.

 • Informationsrätten: Vi är tvungna att informera dig om det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter (som beskrivet i integritetspolicyn).
 • Åtkomsträtten: Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och att få en kopia av de uppgifter som vi har om dig. Med hänsyn till de krav som Realist S.A.S måste uppfylla gällande säkerhet och integritet vid behandling av personuppgifter, informeras du härmed om att din begäran kommer att behandlas förutsatt att du kan styrka din identitet och tillhandahåller en fotokopia eller skannad kopia av din id-handling.
 • Ändringsrätten: Du har rätt att be oss ändra dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga. Denna paragraf ger dig laglig rätt att begära att falska, felaktiga, ofullständiga eller utgånga uppgifter om dig ska ändras, uppdateras, blockeras eller tas bort.
 • Rätten att få uppgifter borttagna, även kallad rätten att bli bortglömd: I vissa fall kan du be oss ta bort personuppgifterna vi har om dig (om vi inte av någon juridisk anledning är tvungna att behålla dem).
 • Rätten till hanteringsbegränsning: Du har rätt att i vissa fall begära att vi gör ett uppehåll i behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till överförande av personuppgifter: Du har rätt att hos oss begära en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt format (till exempel csv-fil).
 • Invändningsrätten: Du har rätt att motsätta dig hanteringen av dina personuppgifter (till exempel genom att förbjuda oss att använda dem i marknadsföringssammanhang).

Att utöva dessa rättigheter är emellertid endast möjligt i ett av följande två fall: om det finns skälig grund för rättighetsutövandet eller om avsikten med rättighetsutövandet är att förhindra att personuppgifterna används i marknadsföringssammanhang.

Kontakta oss om du önskar utöva en av rättigheterna nedan genom att skriva till Realist - Hantering av personuppgifter, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France eller via mejl till marketing@green-acres.com.

Du behöver inte betala något för åtkomst till dina personuppgifter (inte heller för att utöva någon annan rättighet). Vi kan emellertid komma att fakturera dig ett rimligt belopp om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller överdriven. I så fall kan vi vägra svara på din förfrågan.

Realist S.A.S har rätt att i förekommande fall motsätta sig förfrågningar av uppenbarligen överdriven karaktär, till exempel då de är systematiska, upprepade eller omfattande till antalet.

Vi kan be dig om specifika uppgifter i syfte att få din identitet bekräftad och för att kontrollera att du har åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon annan rättighet). Det handlar om ett säkerhetsförfarande för att garantera att personuppgifterna inte lämnas ut till en obehörig person. Vi kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din förfrågan, och på så vis kunna svara dig snabbare.

Vi försöker svara på alla relevanta frågor inom en månad. Svarstiden kan bli längre om din fråga är komplicerad eller om du ställt flera frågor. I så fall håller vi dig underrättad.

Article 12 - Policy gällande cookies

Vår cookiespolicy hjälper dig att förstå vilka åtgärder vi tar för att underlätta surfing på vår tjänst. Där finns även information om olika cookies på vår tjänst, syftet med dem och hur du hanterar dem.

a) Allmän information om cookies på webbplatsen

Realist S.A.S, i egenskap av denna webbplats utgivare, kan placera cookies på din enhets hårddisk (dator, platta, mobil etc.) för att du ska kunna surfa så smidigt och bra som möjligt på vår tjänst.

Cookies (eller webbkaka) är en liten textfil med begränsad storlek som hjälper oss att känna igen din dator, platta eller mobil och att anpassa vår tjänst efter detta.

Med de uppgifter som samlas in genom cookies har vi på intet vis möjlighet att identifiera dig med namn. Uppgifterna används uteslutande för våra egna behov, så att vi ska kunna förbättra tjänstens användbarhet och förse dig med innehåll som anpassats efter dina intresseområden.

I enligthet med CNIL:s (Statliga kommissionen för informationsteknologi och friheter) rekommendationer kräver vissa cookies inte ditt godkännande, då de är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och endast har till syfte att möjliggöra eller underlätta elektroniskt utbyte. Detta gäller i synnerhet cookies för sessionsidentifiering, identifiering, laddningsbalans och cookies för att personanpassa gränssnittet. Dessa cookies lyder helt under föreliggande policy då de placeras och hanteras av Realist S.A.S.

Cookies för delning på sociala medier placeras och hanteras av utgivaren för respektive socialt medium. Med ditt godkännande underlättar dessa cookies delning av en del av det publicerade innehållet, inte minst genom en delningsknapp som är specifik för varje medium.

Cookies för besökarmätning samlar in statistik gällande besökarfrekvens och användning av diverse element på tjänsten (som innehåll/sidor som du besökt). Dessa uppgifter bidrar till att göra tjänsten mer användarvänlig. På tjänsten används ett verktyg för besökarmätning (Google Analytics). Integritetspolicyn för verktyget finns att läsa på franska på följande internetadress: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

b) Konfigurering av preferenser för cookies

De flesta webbläsarna har en standardinställning som tillåter cookies. Din webbläsare gör det möjligt för dig att ändra standardinställningen så att alla cookies systematiskt vägras eller så att endast vissa cookies accepteras eller vägras beroende på vem som placerar dem.

VIKTIGT: Vi ber dig uppmärksamma att om du vägrar användning av cookies på din enhet kommer det troligen att påverka din användarupplevelse och tillgången till vissa tjänster eller funktioner på denna tjänst. I förekommande fall avsäger sig Realist S.A.S allt ansvar för eventuella följder angående sämre surfförhållanden som uppstår därför att du valt att vägra, ta bort eller blockera cookies som behövs föt att tjänsten ska fungera. Följderna kan inte anses vara en åsamkad skada och du kan därför inte kräva någon form av ersättning.

Din webbläsare ger dig också möjligheten att ta bort befintliga cookies från enheten, och den kan också meddela dig när en ny cookie förväntas placeras på den. Inställningarna påverkar inte ditt surfande, men du förlorar alla fördelar med respektive cookie.

Vänligen läs igenom informationen nedan om alla verktyg som finns för att du ska kunna ställa in cookies som placeras på din enhet.

c) Konfigurering av din webbläsare

Varje webbläsare erbjuder egna inställningar för hantering av cookies. Om du vill veta hur du ändrar dina preferenser vad gäller cookies, hittar du här nedanför länkar till den hjälp du behöver för åtkomst till en meny för detta.

För mer information om verktyg för att hantera cookies kan du besöka CNIL:s webbplats: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Om du har frågor eller önskar mer information om denna policy gällande cookies, kontaktar du oss bara.

d) Absolut nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt och kan inte avaktiveras i våra system. De definieras i allmänhet enbart som reaktion på en åtgärd du vidtagit och som motsvarar en serviceförfrågan, såsom preferenser för säkerhet, inloggning eller formulärifyllnad. Du kan konfigurera webbläsaren så att dessa kakor blockeras, men då kan vissa delar av webbplatsen fungera sämre. Dessa kakor lagrar ingen personlig identifierbar information.

Domän Kaka (livslängd) Beskrivning
fi.green-acres.com __RequestVerificationToken (2 år) Används för att skydda webbplatsen mot csrf-attacker
fi.green-acres.com initial_entry_page (2 år) Används för att identifiera webbplatsen inloggningssida
fi.green-acres.com initial_referer (1 år) Används för att identifiera sajten från vilken användaren kommer
fi.green-acres.com last_property_search (2 år) Används för att möjliggöra automatisk åtkomst til den senaste utförda sökningen
fi.green-acres.com last_property_search_by_type (2 år) Används för att möjliggöra automatisk åtkomst til den senaste utförda sökningen
fi.green-acres.com referer (1 år) Används för att identifiera sajten från vilken användaren kommer
fi.green-acres.com session_entry_page (1 år) Används för att identifiera inloggningssida för en session
fi.green-acres.com session_referer (1 år) Används för att identifiera sajten från vilken användaren kommer vid en session
fi.green-acres.com utm_campaign (1 år) Används för att identifiera användares reklamkampanj från en reklamkampanj
fi.green-acres.com utm_content (1 år) Används för att identifiera innehåll i användares reklamkampanj från en reklamkampanj
fi.green-acres.com utm_medium (1 år) Används för att identifiera kanalen för användares reklamkampanj från en reklamkampanj
fi.green-acres.com utm_source (1 år) Används för att identifiera källan till användares reklamkampanj från en reklamkampanj
fi.green-acres.com utm_source_email (1 år) Används för att identifiera användares mejlnotifiering från en mejlnotifiering
fi.green-acres.com utm_term (1 år) Används för att identifiera termer i användares reklamkampanjer från en reklamkampanj
fi.green-acres.com visitor_country (1 år) Används för att identifiera användarens kultur
fi.green-acres.com visitor_country_iso_code (1 år) Används för att identifiera användarens kultur
fi.green-acres.com currency_selected (session) Används för att indentifiera användarens valuta

e) Kakor för spårning och prestanda

Dessa kakor kan användas för att samla in information i syfte att analysera trafiken på vår webbplats och användarnas bruk av den. Dessa kakor kan till exempel registrera den tid som användare tillbringar på internet eller sidor de besöker. Uppgifterna hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsen. Alla uppgifter som insamlas med dessa kakor är anonyma och omgrupperade. Om du vägrar dessa kakor kan din användarupplevelse påverkas.

Domän Kaka (livslängd) Beskrivning
fi.green-acres.com _ga (2 år) Används av Google Analytics för att känna igen besökare
fi.green-acres.com _gat (10 minuter) Används av Google Analytics för att begränsa antalet förfrågningar och därmed begränsa datainsamling på webbplatser med mycket trafik
fi.green-acres.com _gcl_ (3 månader) Används av Google AdSense för att testa hur väl reklam fungerar på internetsajter som använder dessa tjänster
fi.green-acres.com _gid (24 timmar) Används av Google Analytics för att känna igen besökare. Syftet är att samla in informaion om hur användaren bläddrar bland webbplatsens sidor.
fi.green-acres.com _fbp (3 månader) Används av Facebook för att erbjuda en rad reklamprodukter som erbjudanden från tredje part i realtid
Copyright - 04/06/2021